Fyra steg till Helheten

 

Undervisning som jag erbjuder ligger mellan två världar,den medvetna och den omedvetna. Syftet med kursen är att aktivera våra inre resurser och ”inbyggda”kunskaper för att lyckas just med det vi vill och för att bli lyckliga!!

Vår inre potential, dvs resurser och talanger, ligger på omedvetet plan som vi har sällan kontakt med 

Våra inre resurser är i princip obegränsade, men det är väldigt svårt att få uppleva dem i ett medvetet "vaket" tillstånd och ännu svårare att behålla de kunskaper tillgängliga i vardagslivet.

 

Jag lär ut ”att bygga en bro” mellan de två världar och hjälper att öppna människans egen potential, ansluta den till Kraften och rehabilitera energiresurser.

 

Undervisningen sker genom arbete med energi via sångröst,andningstekniken,shamanska tekniker fr traditioner Lakota, Heyoka och sibirisk shamanism.Inom min mångsidiga karriär är jag bl a en utbildat sångpedagog och i min sökning gick jag ännu vidare och kompletterade traditionella sångundervisningen med energikunskaper från olika urfolkstraditioner samt egen erfarenhet av undervisning och rehabilitering sedan år 2004.

Jag hjälper även med medial vägledning och återställning till dem som har varit utbrända .

Välkomna!

Kursens innehåll

Steg 1-Förberedelse Tid Februari 2021

Innehåll:

Energiuppbyggnad,Kraftyoga -Tensegrity

Konsten att vara alert i ett avslappnade tillstånd

Bilden av oss själva-hur vi skapar den

Tystnaden.Stopp av vår Inre dialog  

Andningsteknik och kontroll över kroppens luftflöde

Att skapa en skyddssfär och eget energiutrymme

 

Steg 2-Sökning ,Beställning & Lagring    Tid Maj 2021

Innehåll/teori

Vi kallar möjligheter in i våra liv, är det möjligt att ”beställa” något direkt fr Universum?

Vår medial sida-intuition eller kanalisering? kan man lära sig att få hjälp?

Vad vill Jag egentligen?Balans mellan att ge och få

Innehåll/praktik

Energyuppbyggnad,Kraftyoga Tensegrity Intent

Kroppens resonans/fortsättning

Andningsteknik 

Meditation att hitta ”det som bara jag kan göra”

”montering” och ”demontering”av kroppens medvetande kontroll

Konsten att behålla energi-laddat eller urladdat?när och varför?

 

Steg 3-In i Mörkret   Tid Oktober 2021

Innehåll/teori

Var inte rädd för Mörkret,säger en dikt,men oftast vill vi inte ens tänka på det.Helst hålla oss till Ljuset och vara på den trygga sidan.Vi gör ett stort misstag när vi är rädda för Mörkret för att det är bara Okända vi är rädda för!

Om vi föreställer oss ett mörkt rum och  vi vet ingenting om vad som väntar oss därinne,blir vi instinktivt rädda .Visst,kan det vara farligt för oss att gå in ! Men om det finns något där som är livsviktigt för oss och vi måste ha det,ska vi styras av rädslan eller våga gå in och användas av en liten ficklampa för att hitta det som vi behöver?

Resan in på djupet,Trumresa,Shamansk resa-det finns många namn för att komma över till den platsen som ligger bortom rationella uppfattningen men informationen är ”inbyggd” i vår DNA på ett djupaste sätt.

Innehåll/praktik

Shamansk trumresa, Medicinhjulet,

Autoskript,Dao Yin,meditation

 

Steg 4 Ut i Det Fria    Tid Januari 2022

innehåll/teori

att födas på nytt och veta svaren på sina livsfrågor betyder mycket.

att veta sin riktning och gå dit med nya samlade krafter betyder även mer.Vi laddar upp oss och sammanfattar för oss själva både vårt syfte och vår inre kunskap som vi har fått till oss under resans gång!

Vad ska jag göra i världen med allt jag kan nu?

Tillämpa allt och vara lycklig tills ett nytt varv på spiralen kommer!

Innehåll/praktik

Kraftyoga,Rebirthing andningsteknik

Arbete med perception och dess olika frekvenser.

Utforska våra starka och svaga sidor.Utmaningen att göra man ”inte kan”

Sändning & Ritual för Lycka och Beskydd

 

Vi ses i nästa spiralvarvet!!