top of page

KRISTINA                              SHTEGMAN

F E A T U R E D   R E V I E W S

“Kristina´s playing is similarly striking..."-"bringing the Organ into 21th century!"

Review in "American Organist ",2015​

 ​"Awesome!Just the right blend of sacral organ   music and the nordic"mystical"sound!"

Hans Johannson,Swedish church

"Kristina posses a great technique and a very personal and untraditional approach to Organ and it´s repertoire"

Gunnar Idenstam,Organ virtuoso

E V E N T S​

Coming soon!!

 

April 10, 2022

Solo recital i Gustaf Adolfs kyrka,Borås

Egna transkriptioner av Albinoni och satser ur Händel´s "Messias" samt min egen symfonisk rock svit  "Vägen utan slut" i orgelversion

April 17,2022

Solo recital i Örgryte Nya kyrka,Göteborg

Egna transkriptioner av Albinoni och satser ur Händel´s "Messias" samt min egen symfonisk rock svit  "Vägen utan slut" i orgelversion

follow my Facebook-page

https://www.facebook.com/www.kristinashtegman

for more info

look at the schedule

                                   NEWS

 

CD "Light & Shadows in Ljusdals Church"is now released!! Unique CD representing three Organ in Ljusdals Church  and music of  Orlando di Lasso,Bach,Tschaykovsky,L.Vierne,K.Shtegman

New composition The Shadow of the Cross

https://youtu.be/K_JPtmiVwoA

contact me if you would like to purchase this CD

Ralph Gustafsson,professor vid Kungliga Musikhögskola i Stockholm    recenserar CD " LIGHT & SHADOWS Tree Organs One Vision"

 

är rubriken på en nyutkommen CD med Kristina Shtegman vid orglarna i Ljusdals kyrka. Frågan är om någon annan kyrka i landet kan mäta sig med de resurser som här står till förfogande: tre högkvalitativa, tämligen stora och stilistiskt helt olika instrument: på läktaren Gren & Stråhles magnifika 14-stämmiga och nyligen återuppväckta orgel från 1765, bakom denna Setterquists 33-stämmiga senromantiska orgel från 1931 med disposition av Otto Olsson(!) samt nere i kyrkorummet Robert Gustavssons och Mads Kjersgaards klassiskt sköna kororgel i barockstil från 1993. Kan man tänka sig en mer inspirerande miljö? Här finns alla förutsättningar att förverkliga drömmen om ett nationellt ”Orgelcentrum”. 

 

Kristina Shtegman är en artist av betydande kaliber: med bakgrund som utbildad konsertpianist vid musikkonservatorierna i S:t Petersburg och Moskva, organistutbildning vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm och privata studier för Gunnar Idenstam är hon sedan länge flitigt verksam som internationellt eftersökt och uppskattad solist. Hennes genreöverskridande konstnärskap präglas av djärvhet, teknisk skicklighet och konstnärlig integritet. Hon är dessutom produktiv och nyskapande som tonsättare. På den nyutgivna CD:n spelar hon musik från fem sekler i en spännande och egensinnig programkomposition. 

 

Gren & Stråhle-orgeln får inleda med ett par kärvt och tidlöst klingande satser från 1599. På kororgeln följer så två Bachkoraler: Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 659) i en delikat gestaltning med koralmelodin på en varmt sjungande 8-fotsprincipal och med tidstypiska smakfullt tillagda ornament, samt julkoralen In dulci jubilo (BWV 729) med virtuosa löpningar mellan de djärvt harmoniserade melodifraserna. Avdelningen med tidig musik avslutas på Gren & Stråhle-orgeln med Bachs stora Passacaglia och fuga i c-moll, vilken här får en något kammarmusikalisk prägel men utan att förlora i arkitektonisk resning. Jag känner inte till någon tidigare inspelning av detta monumentalverk på en enmanualig orgel med bihangspedal. Det är verkligen ett djärvt grepp, men resultatet övertygar stort.

De fem satserna ur Tjajkovskijs balett Nötknäpparen spelas direkt från kompositörens partitur och utan förenklingar. Setterquist-orgeln får visa vad den går för när den utmanas att hänga med i de eleganta svängarna, men klingar läckert och orkestralt i den charmfulla gestaltningen. 

Kristina Shtegmans egen komposition ”Shadow of the Cross” är ett tekniskt krävande cross-over-stycke som förutsätter en stor och välutrustad orgel. Setterquist-orgeln i Ljusdal motsvarar mer än väl tonsättarens högt ställda krav. Spännande musik är det, liksom den efterföljande orgeljojken – f.ö. en genre med få motsvarigheter i svensk orgelmusik.

CD:n avslutas med en virtuos tolkning av Viernes kända och populära Carillon de Westminster. Kristina Shtegman anpassar skickligt det franska symfoniska ideomet till den svenska senromantiska orgelns karaktäristiskt lyriska klangvärld och skapar en magnifik stegring verket igenom.

 

Ljusdals församling gratuleras till denna fina presentation av dess unika orgelbestånd!  

 

Ralph Gustafsson, 22.01.2021,Stockholm

bottom of page