top of page

 

Tzolkin-Mayakalendern   

Vad vet Du om Dig själv??

Många tror att Maya-Kalender handlar om profetior gällande världens undergång, men vet knappast att Tzolkin hade i högsta grad socialt syfte och tillämpades i vanliga vardagsfrågor.

En amerikansk forskare, professor och författare av bl a "The Mayan factor" Jose Argüelles hade sammanfattat denna otroligt stora magiska kunskapen han kallade "ett System av Kosmisk Resonans" som inkluderar beskrivningen av 20 energifrekvenser och 13 rytmer i ett resonanssamspel.

Varje dag på jorden präglas av ett unikt avtryck av vissa kosmiska energier. När vi föds, blir detta avtrycket vår första och starkaste energiupplevelse som kommer att påverka hela vårt liv.

Genom att veta sina "utgångspunkter" på ett kosmiskt plan, kan varje människa få en ovärderlig chans och en nyckel till sitt eget liv! 

Speciellt viktigt kan det vara för föräldrar som ska veta om sina barns möjligheter och talanger eller de som letar efter sin rätta väg mitt i livet.

Under många år har jag läst, mediterat och kanaliserat information som hjälpte först alla mina nära och kära att få bekräftelse om deras möjligheter och vad som är rätt för dem.

Jag hjälper gärna med enskilda konsultationer:

-att finna svar på den viktigaste frågan "Vem är JAG och vad är rätt just för mig"?

-att förstå Dina barn och stödja dem i livet på rätt sätt

-göra en kartläggning för en ung människa som måste få bekräftelse i sina personliga livsval

-att analysera möjligheter för ett par inom kärlekssituationen

-att bygga upp ett fungerande företag och få riktigt bra samspel i arbetsrelationer.

"Kartläggningen" baseras on Maya-kalender och är INTE ett horoskop, men beskrivning av vissa energimöjligheter och personliga val som kan göra oss lyckliga.

Och vi blir riktigt lyckliga när vi får vara oss själva och förverkliga våra drömmar.

Inom en konsultation går vi igenom de aktuella energifrekvenser och magiska symboler som beskriver en själslig bild och möjligheter i livet just för Dig.

Allt jag behöver är ett aktuellt födelsedatum.

Konsultationen har både vetenskaplig och medial karaktär och ges muntligt UTAN en möjlighet att spela in samtalet, men man får gärna göra egna anteckningar och skriva ned viktiga punkter.

Viktigt!!!

För att undvika missförstånd och svara absolut fullständigt på alla nödvändiga frågor håller jag BARA fysiska konsultationer "live"i form av en privat sittning och även per telefon, men inte skriftligt per email,messenger eller genom andra media.

Följande är tillgängligt:

Enskild konsultation, analys av 1 datum/1 person 

Konsultation "Kärleksrelationer" med analys av 2 datum och 2 personers gemensamma framtid. 

Konsultation "Föräldrar och barn ", upp till 4 datum, analys av familjerelationer och vad som är "rätt" eller "fel"

HR "Företag och anställning", vem är den rätta ledare eller anställd för företagets framtid?

Analys av kandidatens personliga egenskaper och möjligheter i samarbete inom ett företag.

Kontakta mig idag för en konstruktiv lösning!

Kontakta mig för personlig konsultation: 

email: krisshtegman@yahoo.se

bottom of page